אחסון ציוד | פתרונות אחסון  Stop/Start Slideshow
גלריית מעברים על בסיס מידוף   MEZZANINES  
עמוד הבית  >  מערכות אחסון - מוצרים  >  גלריית מעברים על בסיס מידוף  

החשיבות בניצול מרבי של גובה המחסן
דורש פתרון אחסון שיאפשר הגעה לכל הפריטים
במחסן.
                                                                                   
אחד הפתרונות הינו בניית מערך מידוף  גבוה, כאשר בין שורות המדפים יהיו מותקנים מדרכי הליכה במפלס אחד או יותר. במערכת מדרגות מעין זו המובילה ממפלס אחד לשני, מתאפשרת גישה נוחה לכל מפלס.                            

מדפים - גלריית מעברים     
ניתן להתקין שער העמסה שדרכו יועמסו על הגלריה משטחים בעזרת מלגזה. 

ניתן לשלב מעליות מסע או מערכות
מסועים לעליית סחורה למפלסים  העליונים. 

ריצפת מדרכי ההליכה עשויה ממדרכי רשת
מגולוונת או מעץ בהתאם לעומסים הנדרשים,
סוג העבודה, מערך האוורור ודרישות כיבוי אש.

                                                                                
 מדפים

מידוף