אחסון ציוד | פתרונות אחסון Stop/Start Slideshow
כיצד ניתן להגדיל את קיבולת המחסן בשטח הקיים?

מאת: איל גלוברמן, מנכ"ל גלוב מפעלי מתכת

במקרים רבים אנו נדרשים למצוא פתרון להגדלת קיבולת האחסון בשטח מחסן נתון ללא אפשרות הגדלת מבנה המחסן. במקרה הבא, נתבקשנו להגדיל את קיבולת המחסן ב- 50% מהקיבולת הקיימת תוך ביצוע השינויים, פירוק המחסן הקיים והרכבת המידוף החדש, בזמן מינימאלי של עד שבועיים. מדובר במחסן חומרי גלם למפעל תרופות. המחסן היה בנוי משלוש שורות מידוף למשטחים (Pallet Racking). שתי השורות הקיצוניות היו שורות בודדות הצמודות לקירות המבנה ושורת גב אל גב במרכז. בין כל שתי שורות מידוף היה מעבר מלגזה שאפשר גישה ישירה לכל משטח.(ראה שרטוט מספר -1) לאחר בדיקת פעילות המחסן ותכולת המשטחים זיהינו את המאפיינים הבאים:
 

 1. התפלגות המשטחים הראתה שרוב המוצרים במחסן מונחים על גבי יותר ממשטח אחד.
 2. חשיבות רבה קיימת לניהול המלאי על פי תאריכי תפוגה.
 3. המחסן מנוהל על ידי מערכת מחשוב המאפשרת שליטה מלאה על תפוגת חומרי הגלם ומיקומם במחסן.
 4. מידת המשטחים במחסן הינה אחידה: 120X80 ס"מ.
 5. איכות המשטחים טובה.
 6. גובה תקרת המחסן היה מאד גבולי לאחסון שלושה מפלסים.

  מדפים
       שרטוט מספר -1

על בסיס מאפיינים אלו החלטנו להציג ללקוח כפתרון, מערכת מידוף מסוג פוש בק (BACK- PUSH). סוג פתרון זה נבחר מכיוון שאפשר את הגדלת קיבולת המחסן בשיעור הנדרש. במקרה הנ"ל בחנו שתי חלופות. מערכת פוש בק גלילים ומערכת פוש בק עגלות. המגבלה שזיהינו במערכת העגלות היתה גובה העגלות. גובה העגלות במצב מכונס היה 24 ס"מ לעומת 9 ס"מ במערכת הגלילים. במקרה הנדון, גובה מערכת העגלות וגובה תקרת המחסן, לא אפשרו הכנסת משטחים במפלס העליון. יתרון נוסף שניתן למערכת הגלילים, יתרון בטיחותי, היה שילוב גליל בלימה דו כיווני בכל נתיב גלילים. גליל בלימה דו כיווני, בניגוד לגליל בלימה חד כיווני, מאפשר הכנסת המשטחים למערכת ללא התנגדות של גליל הבלימה בשלב ההכנסה. גליל הבלימה הדו כיווני נכנס לפעולה רק כאשר המשטח או המשטחים נוסעים על גבי הגליל בכוון היציאה. המערכת שנבחרה היתה מערכת פוש בק גלילים עם גלגל בלימה דו כיווני בכל נתיב גלילים. (ראה שרטוט מספר – 2).

מדפים במחסן
          שרטוט מספר -2


הפתרון: מערך פוש-בק

תוכנית המידוף שהוצגה בפני הלקוח כללה שני גושי מידוף מסוג פוש בק גלילים עבור שלושה משטחים בעומק ומעבר מלגזה מרכזי. במפלס הראשון הונחו המשטחים על גבי הריצפה. בשני המפלסים העליונים הונחו המשטחים על גבי מערכות מסועי הגלילים. המערכת הגדילה את כמות המשטחים במחסן ב- 50%. מערכת מידוף מדגם פוש בק הינה מערכת מסוג אחרון נכנס ראשון יוצא (LIFO). מערכת המיחשוב במחסן ומספר המשטחים הקטן בעומק (שלושה משטחים בלבד) מאפשרים ניהול המלאי על פי תאריכי תפוגה. אתגר נוסף שעמד בפנינו היה לוחות הזמנים הקצרים. היות והמחסן משרת את קווי הייצור של המפעל, נדרשנו לפרק את המידוף הקיים ולהתקין את מערכת המידוף החדשה בזמן הקצר ביותר. בין הפירוק להרכבת המידוף נדרש הלקוח לשנות את מיקום גופי התאורה ותעלות המיזוג במחסן.  לאחר אשור התוכניות וההזמנה, תוכנן לוח זמנים מדוייק שכלל את זמן הפירוק, זמן ביצוע השינויים במחסן וזמן התקנת המידוף החדש.  

לסיכום, ניתן לראות שבמקרים מסויימים ניתן להגדיל באופן משמעותי את קיבולת האחסון  ללא שינוי מבנה המחסן, תוך שימוש במיגוון פתרונות הכוללים שינוי המידוף, החלפת אמצעי השינוע ועוד. במקרים רבים פתרונות אלו הינם זולים יותר מחלופות אחרות.

 לקריאת מאמרים נוספים בנושא מדפים >>